top of page
Recycling lanaken

Recyclage van inerte afvalmaterialen in regio Limburg

OPHALING EN RECYCLEREN VAN INERTE AFVALMATERIALEN

Doorheen de jaren zijn we ons gaan specialiseren in het recycleren van inerte afvalmaterialen, zoals meng- en betonpuin. Deze verwerken we vervolgens met als doel duizenden tonnen afval op een duurzame manier een nieuw leven te geven. Wie net een afbraakproject of renovatieproject achter de rug heeft, kan zijn afval bij ons laten aanvoeren. Is dit niet mogelijk, dan is ons team beschikbaar om het voor u te komen ophalen.

Het recycleren van dit afval gebeurt op onze vaste locatie in Europark in Lanaken. De aan- en afvoer van inerte materialen en afgewerkte granulaten kan gebeuren per as of waterweg.

Recycling HERWEY lanaken
Recycling lanaken

VERWERKING TOT GECERTIFICEERDE GRANULATEN

Duurzaamheid staat bij HERWEY in Lanaken hoog in het vaandel. Daarom streven we ernaar om zoveel mogelijk inerte afvalmaterialen te verwerken tot hoogwaardige en gecertificeerde zanden en granulaten zoals menggranulaat en betongranulaat.

Onze inrichting is KLASSE I vergund en alle werkzaamheden gebeuren onder toezicht van OVAM. Ook de certificatie van onze materialen gebeurt via een externe instantie, COPRO VZW. Sinds 2009 zijn wij in staat om de zo geproduceerde zanden en granulaten hydraulisch te binden met cement. Vanaf 2012 verloopt deze verwerking volgens de TRA-21 certificatie van COPRO. Voor een overzicht van de gecertificeerde mengsels kan u terecht op de website: extranet.copro.eu

Copro certificaat aannemer lanaken
Benor certificaat aannemer lanaken
CE certificaat aannemer lanaken
info

MEER WETEN OVER HET RECYCLEREN VAN INERTE AFVALMATERIALEN? NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE. 

bottom of page