top of page
  • Herwey

Bedrijven sorteren beter met Vlarema


Vlarema, afval sorteren voor bedrijven


Wat is Vlarema? Bedrijven dumpen massa’s afval in afvalcontainers. Tussen al dat afval zitten echter heel wat schaarse en dure grondstoffen, energie en materialen die verloren gaan, maar eigenlijk hergebruikt kunnen worden. Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen, kortweg Vlarema, is het leven ingeroepen door OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest). Vlarema beschrijft de verplichte sorteerregels voor bedrijven volgens 24 afvalstromen. Zo kan via bronsortering afval correct gerecycleerd en verwerkt worden. Beter voor het milieu, op weg naar een duurzame economie.

De sorteerplicht volgens het Vlarema certificaat Het uiteindelijke doel van Vlarema is om efficiënter te produceren, te gebruiken en te hergebruiken ter ondersteuning van de circulaire economie. Of je nu een eenmanszaak of groot bedrijf runt, de Vlarema sorteerregels zijn door elk Vlaams bedrijf verplicht te volgen, ongeacht de grootte van het bedrijf en de hoeveelheid afval. Negeer je deze sorteerregels, dan ben je in overtreding met de milieuwetgeving, kan je bedrijf zich mogelijks aan controles van OVAM en aan boetes verwachten.

Hoe bedrijfsafval sorteren volgens de 24 afvalstromen? Vlarema heeft aan elk soort afval gedacht, van klein gevaarlijk afval en glasafval tot houtafval en folies. 24 afvalstromen horen niet thuis bij het restafval en moet je apart aanbieden. Bedrijven die gevestigd zijn in Vlaanderen met een contract om hun restafval in te zamelen dienen via een overeenkomst aan te geven wat er met hun andere afvalstromen gebeurt. Ze moeten bovendien bewijzen dat ze minimum een aantal afvalstoffen correct sorteren en inzamelen. Door middel van visuele controles wordt nagegaan of alle aangeboden afvalstoffen in regel zijn met de wetgeving.


Hoe kan Herwey je hierbij helpen? Per afvalsoort kan je bij ons verschillende soorten containers huren. Uiteraard kunnen we je steeds adviseren hoe deze afvalstromen te organiseren en je bedrijfsafval correct te verwerken volgens de Vlarema-wetgeving.


Neem contact op met Herwey in Lanaken voor alles rond je containerverhuur.

Comments


SCHRIJF EEN REACTIE

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page