top of page
  • Herwey

Herwey is COPRO gecertificeerd. Wat betekent dat?

Herwey, hét aannemingsbedrijf in Lanaken, garandeert kwaliteit via COPRO-certificatie


Herwey, jouw specialist in grond- en infrawerken in regio Limburg, recycleert inerte afvalmaterialen tot hoogwaardige granulaten sedert 2000. Recyclagematerialen worden daarna opnieuw aangewend in allerhande wegenbouwtoepassingen. Wegens Herwey’s investeringen in een nieuwe betoncentrale anno 2009, kon het toepassingsgebied uitbreiden om zo geproduceerde zanden en granulaten hydraulisch te binden met cement.


Deze funderingsmaterialen en mengsels worden gecertificeerd en periodiek gekeurd door een externe instantie, COPRO VZW. COPRO, acroniem voor COntrole van PROducten, is een collectief kwaliteitsmerk voor keuring en expertise met betrekking tot de wegenbouw- en infrastructuursector. COPRO waarborgt aldus de kwaliteit van infrastructuurwerken door de certificatie van bouwproducten en hun uitvoering. Daarnaast verzorgt COPRO ook de certificatie van kwaliteitssystemen. Samengevat voert COPRO keuringen uit in het kader van product-, uitvoerings- en systeemcertificatie (zie www.copro.eu en extranet.copro.eu).


Herwey verzekert expertise en betrouwbaarheid in werkzaamheden


De COPRO-certificatie garandeert partijkeuringheid en verhoogde productiecontrole. Certificaten gelden zo ook als bewijs voor vertrouwen in de zelfcontrole van de producent of leverancier. Bij kwalificatie na een proefperiode volgens de regels van het Toepassingsreglement en de eisen van het Technisch Voorschrift, kan de certificatie-instelling het certificaat dusdanig uitreiken. COPRO is aldus bevorderlijk voor de organisatie, coördinatie, harmonisatie en kwaliteit in de infrastructuursector.


De expertise van COPRO is te danken aan de talrijke experts binnen de organisatie, en vloeit voort uit de talrijke interacties met andere partijen die ook bij het certificatieproces betrokken zijn. Verder worden alle werkzaamheden van Herwey vergund onder toezicht van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), die streeft naar duurzaam afval- en materialenbeheer, en de bodemkwaliteit in Vlaanderen tracht te behoeden. OVAM beschermt mens en milieu tegen de schadelijke gevolgen van productie door uitputting van hulpbronnen te voorkomen. Herwey vertegenwoordigt dermate morele doelen, idealen en de waarden van COPRO, zoals onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en betrouwbaarheid!


Nog verdere vragen over grond-, infrawerken en recycling? Geïnteresseerd in hoogwaardige bouwmaterialen? Contacteer Herwey voor COPRO-gecertifieerde producten

Comments


SCHRIJF EEN REACTIE

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page